Årsmøtet valgte å følge styrets anbefaling og vedtok følgende medlems og treningskontingent

Medlemskontigent  500,- per år

Treningsavgift I, Knøtt - Senior: 2000,- pr år*

Treningsavgift I Knøtt-Senior, (fratatt dugnadsplikt): 5000,- pr år

Treningsavgift II, Brytelek: 1500,- pr år**

Treningsavgift II, Brytelek(fratatt dugnadsplikt): 3500,- pr år

Treningsavgift III, Jentepartier 1000,- pr år**

Treningsavgift III,Jentepartier (fratatt dugnadsplikt) 2500,- pr år


 

Noter:

Medlemsavgift og treningsavgift faktureres 2 ggr i året(januar og oktober)eller vid oppstart.
 Hvis man har oppstart etter påskeferie eller høstferie vil man bli fakturert halv avgift

* Forutsetter min 2 dugnader pr aktiv pr år.

** Forutsetter min 1 dugnad pr aktiv pr år.

Lisens fra Norges bryteforbund vil legges på medlems og treningskontigenten.Vi har dessverre ingen søskenmoderasjon, men til de som har flere barn i klubben kan vi

tilby kjøp av brytedrakter, defileringsjakker, hettejakker og t-skjorter til halv pris. Ta 2 betal for 1Vi tar inn nye brytere gjennom hele sesongen. Nye brytere får trene gratis de 3 første treningene.

Levert av IdrettenOnline