Oppdatert informasjon rundt Korona

Postet av Lambertseter Bryteklubb den 1. Apr 2020

Styret i Lambertseter har i dag avholdt styremøte online.

Det har blitt diskutert mulighetene for oppstart av mindre treningsgrupper ute.

Foreløpig har vi kommet frem til at vi velger å avvente situasjonen til over påske.

Det er ventet ytterligere informasjon fra FHI og regjeringen i påskeuken.


Klubben vurderer løpende situasjonen rundt Korona og kommer med oppdatert informasjon etter behov.


Mailadresse som gjelder for spørsmål rundt dette:
post@lambertseterbryteklubb.no

For Lambertseter bryteklubb
Styreleder
Per Christian Asplund


0 Kommentar

Lambertseter bryteklubb avlyser all aktivitet i regi av klubben til og med påske.

Postet av Lambertseter Bryteklubb den 11. Mar 2020

Lambertseter bryteklubb avlyser all aktivitet i regi av klubben til og med påske.

Dette innebærer all trening, kamp, arrangementer, møter og annen aktivitet hvor flere personer møtes. Klubben gjør dette som et forebyggende tiltak for å redusere spredning av Koronaviruset. Beslutningen gjelder fra og med torsdag 12. mars og fram til og med påskeferien.

Klubben vurderer løpende situasjonen rundt Korona og kommer med oppdatert informasjon etter behov.

Oslo Idrettskrets anbefaler stans av organisert idrett i Oslo

https://www.idrettsforbundet.no/…/anbefaler-stans-av-all-i…/

Mailadresse som gjelder for spørsmål rundt dette:
post@lambertseterbryteklubb.no

For Lambertseter bryteklubb
Styreleder
Per Christian Asplund


0 Kommentar

Innkalling til årsmøte i Lambertseter bryteklubb 2020

Postet av Lambertseter Bryteklubb den 6. Feb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Lambertseter bryteklubb. 

Årsmøtet avholdes 11.mars 2020 kl 18:30 i klubbens lokaler (Feltspatveien 19, 1155 Oslo).

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 26. februar 2020 til Lambertseter bryteklubb, Feltspatveien 19, 1155 Oslo, og/eller til post@lambertseterbryteklubb.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på [beskriv hvordan dokumentene blir tilgjengelig klubbens internettside (www.lambertseterbryteklubb.no) og klubbens Facebook side. Ta kontakt med styret dersom det er ønskelig å få tilsendt saksdokumentene per epost. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Lambertseter bryteklubb] i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Lambertseter bryteklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se NIFs lovnorm gjeldende for Lambertseter bryteklubb. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på post@lambertseterbryteklubb.no.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  Forslagsskjema til årsmøte 2020.docx


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline