- NM SUMO
NM SUMO

Gjesteliste

Navn
Hans Kristian Løkvoll
Tomy Benjamin VIken
Elias Moen
Anders Grizzly Fægri
Erik Bjørgen
Kim Erik Valentin Svensson
Rikke Juel Bugge
Nelson Skonnord Bacher
Henrik Rædegård
Bilal Nazir Ahmed
Henning Westerby
Simen Nordlie Kristensen
Christian Mysen
Liz hjelle Jenssen
Hanne Mårds
Marie Pedersen Murby
Ingrid Bergh Skard
Joakim Rusvik
Sigmund Widerberg
John Harald Foss Fjeldbu
Elias Moen
Steinar Bjørndal
Zain M. Ahmed
Benjamin Hebnes
Hanna Faafeng Martinsson
Frank Andersen
Levert av IdrettenOnline