RETNINGSLINJER FOR MILJØ OG TRIVSEL 


 1. Idretten skal være et trygt sted å være og Lambertseter Bryteklubb har nulltoleranse for trakassering, hets eller respektløs adferd. Trenere, ledere og foreldre tilknyttet klubben skal alltid reagere på slik oppførsel.
 2. Sabotasje av trening og annen type uønsket adferd vil lede til skriftlig advarsel som skal signeres av foresatte og leveres til trener ved neste trening.
 3. Gjentakende episoder av uønsket adferd vil føre til ekskludering permanent eller i kortere/ lengre periode iht. NIFs lover paragraf 10-6
 4. Barn skal oppleve det ubehagelig å utøve uønsket oppførsel.
 5. Alle barn skal føle seg trygge på at situasjoner blir tatt tak i.

DU SOM FORELDER I LAMBERTSETER BRYTEKLUBB

 • Dersom du ser eller oppdager uønsket adferd, skal du alltid reagere. Foreldre har plikt til å reagere dersom uønsket adferd finner sted. 
 • Alle foreldre har et ansvar for et det utvikles et trygt og trivelig miljø både blant barn og voksne.
 • Vær nysgjerrig. Spør barna og treneren hvordan treningen har vært.

DU SOM BRYTER I LAMBERTSETER BRYTEKLUBB Har krav på:

 • at alle behandler deg på en ordentlig måte
 • at andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred
 • at du skal være fri for fysisk, psykisk og verbal plaging

Har plikt til å

 • Behandle andre på en ordentlig måte
 • Vise andre brytere respekt og la deres eiendeler være i fred
 • Ikke plage eller mobbe noen, verken fysisk, psykisk eller verbalt
 • Vise respekt for og høre på trenere og andre voksne både på trening og på stevner.
 • Behandle nybegynnere og brytere som flyttes opp i partiene ekstra varsomt.
 • Gi beskjed til voksne dersom du opplever at du selv eller andre med brytere ikke har det bra

DU SOM TRENER/LEDER I LAMBERTSETER BRYTEKLUBB

Dersom du ser eller oppdager uønsket adferd, skal du alltid reagere. Det er avgjørende at barna ser at du som voksenperson reagerer – hvis ikke kommuniserer du at slik adferd er akseptert.Slik gjør du dersom du oppdager uønsket adferd:

 • Gi en advarsel om at slik oppførsel ikke aksepteres. Dersom det ikke blir en slutt –med en gang- så må vedkommende forlate trening. Flere slike advarsler gis ikke. Dersom et barn blir forvist på gangen så kan vedkommende ikke komme tilbake trening.
 • Snakk med den det gjelder (etter trening). Om det er flere det gjelder, snakk med dem en om gangen. Gi klar beskjed om at slik oppførsel er uakseptabelt og skal stoppes.
 • Foreldre skal så varsles ved henting og skriftlig advarsel gis.
 • For å få tilgang til trening neste gang må skriftlig advarsel returneres underskrevet av foresatte.
 • Ledelsen i klubben skal alltid kontaktes ved slike hendelser som vil påse at sakene følges opp. Det kan i noen tilfeller være behov for å kalle inn foreldre til en samtale.