Antidopingpolicy
 Lambertseter bryteklubb tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vår verdiprofil som et rent idrettslag.

Alle utøvere over 13 år skal gjennomføre Ren Utøver

https://renutover.no/

 I Lambertseter bryteklubb er alle medlemmer forpliktet gjennom medlemskapet til å følge NIFs lov og dopingbestemmelser. De som eventuelt ikke er medlemmer har gjennom avtale forpliktet seg til å følge NIFs lov.Mistenkes noen for doping eller har avlagt positiv prøve, tar vi det opp med vedkommende. 


I Lambertseter bryteklubb er det nulltoleranse, men vi tar vare på våre medlemmer.

En dopingmistenkt utøver skal alltid få oppfølging av sportslig utvalg i klubben og/eller

helsepersonell, som tilbyr hjelp og støtte.

Vi ber utøveren fortelle sannheten og stå for det vedkommende har gjort.

Utøvere som har avlagt positiv dopingprøve får ikke representere Lambertseter bryteklubb før forholdet er avklart.

Vi samarbeider med særforbundet, idrettskretsen og Antidoping Norge i dopingsaker.