Velkommen til Lambertseter bryteklubb!!

Lambertseter bryteklubb er en frivillig organisasjon. 

Det våre medlemmer tilsammen bidrar med, blir LBK. 

Du bidrar med det du kan bidra med, du får igjen det fellesskapet sammen klarer å få til. 

Vi oppfordrer alle til å melde deg til tjeneste fordi det å drive en klubb er et felles ansvar, fordi det er givende og fordi barn og ungdom i bydelen fortjener det

Kontakt oss på mail: post@lambertseterbryteklubb.no 

Vi besvarer deg så raskt vi kan.


Leder i klubben:

Lars Ch Fjeldstad , tlf 951 44 660

Nestleder:

Lars Ch Fjeldstad , tlf 951 44 660

Kasserer:

Eivind Worren, tlf 906 18 865

Sportslig leder:

Jim Roger Johnsen, tlf 488 40 612

Oppmann Gutter Hovedpartiet

Sabri Kitmitto, tlf 476 67 489

Lagleder Bryteskole/knøtt gutter

Eigil Knudsen Ingnes Mobil: 92016985

Oppmann Jenter Hovedpartiet:

Christine Heiberg , tlf 990 22 425


Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret

Organisasjonsnummer:

983 957 757

Navn/foretaksnavn:

LAMBERTSETER BRYTEKLUBB

Organisasjonsform:

Forening/lag/innretning

Besøksadresse

Feltspatveien 19
1155 Oslo

Postadresse: (ikke faktura)

Feltspatveien 19
1155 Oslo


Kontonummer: 1822 75 78498

Fakturaadresse:


Faktura sendes pr EHF: 

Elektronisk adresse: 57898395775701


Eller pr. e-post til:

983957757@autoinvoice.no


Har du behov for å skrive ut faktura og sende den pr. post, sendes den til: 

Lambertseter Bryteklubb

983957757

POSTBOKS 3261

TRONDHEIM
Screenshot_20170329-192012.jpg

Screenshot_20170329-192012.jpg