PRISER

 

Medlemskontingent 

200,- pr år 

(100,- pr termin)


Støttemedlem

200,- pr år 

(100,- pr termin)


Brytelek

500,- pr år**

(250,- pr termin)


 

 Bryteskole/Knøtt

 1600,- pr år* 

(800,- pr termin)

 

 Mellompartiet

2200,- pr år* 

(1100,- per termin)


Hovedpartiet

2200,-pr år*

(1100,- pr termin)


Bryter som deltar på internasjonale stevner og Norgesmesterskap

3200,-pr år*

(1600,-per termin)


 

 

 Noter:


* Forutsetter min 2 dugnads vakter på Oslo Wrestling Festival pr aktiv hvert år.

** Forutsetter min 1 dugnads vakt på Oslo Wrestling Festival pr aktiv hvert år.


Alle må melde seg til tjeneste, fordi det å drive en klubb er et felles ansvar og fordi barn og ungdom i bydelen fortjener det

 

Alle idrettslag er skyldig å skille mellom  medlemskontingent og treningsavgift. Dere vil derfor få to (2) fakturaer fra klubben , hver termin.


 (sendes ut i januar og september eller vid oppstart for nye medlemmer


Lisens fra Norges bryteforbund komer i tillegg til medlems og treningskontigenten.

Alle brytere i Norges Bryteforbund, skal fra det året man fyller 13 år ha brytelisens. Det følger av § 1 i NBFs tilleggsbestemmelser. Brytelisensen inneholder en kollektiv ulykkesforsikring og bidrar til å finansiere alle fellestiltak i Norges Bryteforbund.


Husk på at du må ha betalt medlems/treningsavgift og lisens for og delta på trening/stevne.

(Alle brytere i Norges Bryteforbund, skal fra det året man fyller 13 år ha brytelisens

Medlem og treningsavgift faktureres av oss som klubb, mens lisens må kjøpes på www.minidrett.no av hver enkelt utdøver.


Vi tar inn nye brytere gjennom hele sesongen. Nye brytere får trene gratis de 3 første treningene.
 

Husk på at du må ha betalt medlems/treningsavgift  og lisens for å delta på stevne og trening.

Vi vil minne om at Lambertseter BK holder lave avgifter og at tilbudet til medlemmene allerede i utgangspunktet er sterkt subsidiert gjennom offentlig støtte og frivillig innsats.Utfordringer med å betale for idrettslig aktivitet?

Snakk med oss eller ta kontakt på post@lambertseterbryteklubb.no hvis du du trenger betalingsutsettelse. Dette er ikke noe problem og vi er tålmodige. Vi legger aldri purregebyrer på våre fakturaer.


Er du i kontakt med NAV i din hverdag, så kan det hende de vil hjelpe deg. Offentlige myndigheter mener det er viktig at barn og ungdom får delta i idrettslag uansett hva slags økonomi familien har. Ta med deg fakturaene fra oss.