PRISER

 

Medlemskontingent 

200,- pr år 

(100,- pr termin)


Støttemedlem

200,- pr år 

(100,- pr termin)


Brytelek

500,- pr år**

(250,- pr termin)


 

 Bryteskole/Knøtt Gutter

 1600,- pr år* 

(800,- pr termin)

 

 Jenter på bryteskole

1100,- pr år* 

(550,- per termin)


Hovedpartiet

2200,-pr år*

(1100,- pr termin)


Bryter som deltar på internasjonale stevner og Norgesmesterskap

3200,-pr år*

(1600,-per termin)


 

 

 Noter:


* Forutsetter min 2 dugnads vakter på Oslo Wrestling Festival pr aktiv hvert år.

** Forutsetter min 1 dugnads vakt på Oslo Wrestling Festival pr aktiv hvert år.

Alle må melde seg til tjeneste, fordi det å drive en klubb er et felles ansvar og fordi barn og ungdom i bydelen fortjener det

 

Lisens fra Norges bryteforbund komer i tillegg til medlems og treningskontigenten.

Alle brytere i Norges Bryteforbund, skal fra det året man fyller 13 år ha brytelisens. Det følger av § 1 i NBFs tilleggsbestemmelser. Brytelisensen inneholder en kollektiv ulykkesforsikring og bidrar til å finansiere alle fellestiltak i Norges Bryteforbund.

Pris lisens 


Utøvere 13-15 år
600
Utøvere 16 år og eldre
800
Treningslisens, senior
400
Engangslisens
400
Dommer
 800


Vi tar inn nye brytere gjennom hele sesongen. Nye brytere får trene gratis de 3 første treningene.


Alle idrettslag er skyldig å skille mellom lisens, medlemskontingent og treningsavgift. Dere vil derfor få 1-2 fakturer fra klubben , hver termin.


 1 faktura for lisens (sendes ut en gang i året, januar eller vid oppstart for nye medlemmer )

 1 faktura fo trenings /medlemskontingent (sendes ut 2 ganger i året, januar og september eller vid oppstart for nye medlemmer


 

Husk på at du må ha betalt medlems/treningsavgift  og lisens for å delta på stevne og trening.

Vi vil minne om at Lambertseter BK holder lave avgifter og at tilbudet til medlemmene allerede i utgangspunktet er sterkt subsidiert gjennom offentlig støtte og frivillig innsats.Utfordringer med å betale for idrettslig aktivitet?

Snakk med oss eller ta kontakt på post@lambertseterbryteklubb.no hvis du du trenger betalingsutsettelse. Dette er ikke noe problem og vi er tålmodige. Vi legger aldri purregebyrer på våre fakturaer.


Er du i kontakt med NAV i din hverdag, så kan det hende de vil hjelpe deg. Offentlige myndigheter mener det er viktig at barn og ungdom får delta i idrettslag uansett hva slags økonomi familien har. Ta med deg fakturaene fra oss.