God hygiene er viktig i bryting fordi vi er i nær kontakt med andre og fare for smitte ved sykdom er


derfor meget stor. 


Er du forelder/foresatt ber vi om at du går igjennom denne info med utøveren slik at også denne er


kjent med reglene/rutinene.


 På forhånd takk!


 

Klær/sko:


Treningstøy må vaskes (60 grader) mellom hver treningsøkt.


 Alle som er på brytematta må ha på egnet skotøy (brytesko).


 Det er ikke tillatt å være barbeint på brytematta. 


 

Personlig hygiene:Pass på at neglene til enhver tid holdes korte, samt at ikke har skarpe kanter. 


Små sår på kroppen tapes/plastres.


 Alle bør dusje etter trening hvor man samtidig kontroller huden etter sår eller utslett.


 

Hudsykdom (soppinfeksjon)/infeksjoner:


Ringorm og brennkopper kan forekomme i nærkontakt. Er du usikker på funnene dine, vis dem til en instruktør/foresatt, på apoteket/helsesenteret, eller ta kontakt med lege. Det er ikke tillatt å stille på trening med smittsomme infeksjoner i huden.


 

Behandling av ringorm


Du kan ikke trene/delta på stevne med ringorm,som ikke er behandlet

 Ringorm er en soppinfeksjon i det ytterste laget av huden.

 Tilstanden er karakterisert ved et kløende utslett som har form av en rød ring med tilsynelatende normal hud i midten. 

Lokalbehandling er tilstrekkelig i de fleste tilfeller, ved f.eks. å benytte Terbinafinkrem som påsmøres en til to ganger daglig i to uker.

 Legemiddelet fås kjøpt reseptfritt på apoteket.

 Etter behandlingsslutt kan det ta ytterligere en til to uker før huden ser helt normal ut. 

Alternativt finnes en lang rekke andre soppmidler som kan brukes lokalt, f.eks. Canesten, Fungoral, Daktar, Pevaryl.

 Disse midlene smøres på 2-3 ganger daglig, vanlig behandlingstid er 3-4 uker, eller du fortsetter med dem til ca. 2 uker etter symptomfrihet

 (se Norsk Helseinformatikk https://nhi.no/ for nærmere info).

 Ved utbredt ringorm og påvist soppinfeksjon kan det kreve tablettbehandling. Slik behandling forutsetter besøk hos lege og resept.


Du kan delta på treningen 2 dager etter påbegynt behandling.Deltakelse på stevne uten symptomfrihet krever legeerklæring 

 

 

 

Behandling av brennkopper


Brennkopper er ufarlig, og gir vanligvis bare beskjedne plager.

 Sykdommen er imidlertid smittsom, og den kan spre seg til andre dersom man ikke tar forholdsregler.

 Smitten skjer ved at sårvæske (som kan inneholde store mengder bakterier) overføres til andre hudområder via fingrene (f. eks. på grunn av kløe), til andre personer ved hudkontakt, eller via gjenstander. 

Du kan ikke trene/delta på stevne med brennkopper.

 

Dersom en mistenker brennkopper, bør lege kontaktes.

 Legen vil gi råd om hvordan man skal forholde seg og gi den nødvendige behandling.

 De viktigste tiltakene for å forhindre videre smittespredning er god sårrens (vask med såpe og vann 2-3 ganger om dagen) og tildekking av sårene, skjerpet håndhygiene (håndvask!), og skjerpet renhold.

 Rask og effektiv behandling av de enkelte sykdomstilfellene er også viktig for å hindre smittespredning.

 En god regel for å unngå å bli smittet er å stelle godt med småsår i huden, blant annet gjennom å vaske, eventuelt med desinfiserende sårvann som klorheksidin.