Årsmøtet valgte å følge styrets anbefaling og vedtok følgende medlems og treningskontingent

 

Medlemskontingent 500,- per år (250,- per termin)


 

Treningsavgift I, Bryteskole/Knøtt - Senior: 2000,- pr år* (1000,- per termin)

 

 Treningsavgift II, Brytelek: 1000,- pr år** (500,- per termin)

 

Treningsavgift III, Jentepartier 1000,- pr år* (500,- per termin)

 

 Noter:

Ny medlemmer som starter midt i sesong får halv avgift.

* Forutsetter min 2 dugnader pr aktiv pr år.

** Forutsetter min 1 dugnad pr aktiv pr år.

 

Lisens fra Norges bryteforbund vil legges på medlems og treningskontigenten.

Alle brytere i Norges Bryteforbund skal ha brytelisens. Det følger av § 1 i NBFs tilleggsbestemmelser. Brytelisensen inneholder en kollektiv ulykkesforsikring og bidrar til å finansiere alle fellestiltak i Norges Bryteforbund.

Pris lisens 2019


Bryteskole/Knøtt høst 
100
Utøvere 11-12 år
300
Utøvere 13-15 år
500
Utøvere 16 år og eldre
700
Treningslisens, senior
300
Engangslisens
300
Dommer 
 500Vi har dessverre ingen søskenmoderasjon, men til de som har flere barn i klubben kan vi

tilby kjøp av brytedrakter, defileringsjakker, hettejakker og t-skjorter til halv pris. Ta 2 betal for 1Vi tar inn nye brytere gjennom hele sesongen. Nye brytere får trene gratis de 3 første treningene.

Levert av IdrettenOnline