Innkalling til årsmøte i Lambertseter bryteklubb 2020

Postet av Lambertseter Bryteklubb den 6. Feb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Lambertseter bryteklubb. 

Årsmøtet avholdes 11.mars 2020 kl 18:30 i klubbens lokaler (Feltspatveien 19, 1155 Oslo).

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 26. februar 2020 til Lambertseter bryteklubb, Feltspatveien 19, 1155 Oslo, og/eller til post@lambertseterbryteklubb.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på [beskriv hvordan dokumentene blir tilgjengelig klubbens internettside (www.lambertseterbryteklubb.no) og klubbens Facebook side. Ta kontakt med styret dersom det er ønskelig å få tilsendt saksdokumentene per epost. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Lambertseter bryteklubb] i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Lambertseter bryteklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se NIFs lovnorm gjeldende for Lambertseter bryteklubb. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på post@lambertseterbryteklubb.no.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  Forslagsskjema til årsmøte 2020.docx


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.