Öresundträffen Påmeldningsfrist 5/9

Öresundträffen Påmeldningsfrist 5/9


Arrangør: Lambertseter Bryteklubb
Påmeldingsfrist: 26.09.2018 11:30

Tid


Hälsingborgs Brottarklubb Bergania
Plats: Idrottens Hus, Mellersta Stenbocksgatan 10 i Helsingborg, Sverige
Kategorier/viktklasser:Alle

*OBS! För att få en översikt över anmälningstätheten i kategorierna F9, F11, P9 och P11 så anmäls brottarna enligt gällande viktklasser för F/Y och K. Efter invägning kommer brottarnas faktiska vikt att ligga till grund för indelningen i grupper om ca fem brottare där alla möter alla. 

Män (grek/rom)

Pojk 9 (P9) 2009-2011 7-9 Flytande viktklasser,* Minimivikt 22kg 

Pojk 11 (P11) 2007-2008 10-11 Flytande viktklasser,* Minimivikt 22kg

Pojkar (P) 2004-2007 11-14 31/34, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85

Ungdomar (U) 2001-2004 14-17 41/45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110

Senior (S) +2kg -2001 17- 51/55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130

Kvinnor (fristil)

Flickor 9 (F9) 2009-2011 7-9 Flytande viktklasser,* Minimivikt 22kg

Flickor 11 (F11) 2007-2008 10-11 Flytande viktklasser,* Minimivikt 22kg

Flickor äldre (F/Ä) 2004-2007 11-14 29/33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66

Kvinnor Ungdom (KvU) 2001-2004 14-17 36/40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73

Kvinnor (Kv) +2kg -2001 17- 46/50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76

Män (fristil)

Ungdomar fristil (UFS) 2001-2004 14-17 41/45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110

Senior fristil (FS) +2kg -2001 17- 53/57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125


Invägning och medicinsk kontroll:


Fredag kl. 1830–2000 (alla).


Lördag kl. 800-830 (endast K, F/Y och UFS)

lördag 830-900 (endast P, F/Ä, U, 
KvU, S, Kv och FS) 

samt lördag kl. 1130-1200 (endast S, Kv samt FS).


Tävlingslicens är obligatorisk och SKALL uppvisas vid vågen.


Tävling: Lördag kl. 0930 – ca 1800
Söndag kl. 0900 – ca 1500


NYHET! F/Y, K och UFS tävlar lördag kl. 930 - ca 12 samt söndag med start kl. 9


P, F/Ä, U och KvU startar lördag ca 12 och fortsätter under söndagen.


S, Kv samt FS startar lördag ca 14 och fortsätter under söndagen. 


Dubblering möjlig endast för brottare invägda i kategorierna U och UFS.


Priser: Kategori Knatte och Flickor Yngre får alla priser.

 Övriga kategorier, priser till 1:an –
3:an i varje viktklass. 

Lagpris till bästa tjej- respektive killklubb.


Servering: Kiosken håller öppet under hela tävlingen och har ett stort sortiment av mackor, 
hamburgare, korv, godis mm att välja på.
Parkering: Hänvisning till olika parkeringsplatser i närheten av arenan:
https://helsingborg.se/trafik-...

Avreise fra Oslo med bil fredag kl 1200.


Mer info å program kommer....


Regler om deltagelse på turer og stevner

 • Utøver er til enhver tid pliktig til å rette seg etter turledernes instrukser.
 • Utøveren har selv ansvar for å møte presis til alle avreiser og arrangementer inkl. måltider.
 • Det er ikke lov til å nyte alkohol eller andre rusmidler på turen. Beruselse godtas ikke.
 • Alle må holde orden på sine saker. Vis omtenksomhet for de andre som bor sammen med deg.
 • Det er viktig for trivsel og sikkerhet å holde sammen. Gå alltid minst to og to, og hold alltid lederne orientert om hvor du er.
 • Du er ansvarlig for å være tilbake til avtalt tid/sted.
 • Kjøp og bruk av produkter som ikke tillates kjøpt eller brukt av utøvere i Norge må ikke kjøpes i utlandet (gjelder også piratkopier av merkevarer.Dette kan medføre politianmeldelse fra landets myndigheter og høye bøter!

Brudd på reglene medfører utestengelse for resten av turneringen, alvorlige episoder kan leda til ekskludering permanent eller i kortere/ lengre periode iht. NIFs lover paragraf 10-6 .

Ta med europeisk helsetrygdkort. Alle bør ha reiseforsikring i tillegg.

Utøvere under 13 år må medbringe minst en forsatt ved stevnedeltakelse hvor det er overnattning.

Regler for uttak til stevner

Det er trener som er bestemmende med hensyn til hvem som blir tatt ut til å delta til stevner. Trener skal sammen med oppmann ta ut de aktuelle brytere. Trener skal ta ut brytere til stevner som er kvalitetsmessigst riktig, i forhold til bryterens kvalitet. Det er en plikt for trener å ta hensyn til dette for at vi ikke gir bryterne for store utfordringer uten å være klar til det. Trener skal også bidra til å ivareta utøvernes helse.

Følgende kriterier må være oppfylt:

Nasjonale stevner

 • Bryter må ha gyldig lisens, medlemskap og treningsavgift.
 • Treningsfremmøte og treningsdisiplin.
 • Det er en forutsetning at man deltar på de organiserte treningene for å kunne delta i stevner. Jo høyere opp i klassene man kommer, jo viktigere blir treningsfremmøte i forhold til stevnedeltagelse. Utøvere i LBK skal prioritere å delta i egne stevner samt i stevner som holdes i kretsen.
 • Trener og oppmenn skal sette opp en foreløpig stevneplan for året. Dette gjøres i løpet av sommeren, og leveres utøvere når sesongen starter på høsten.

Stevner i Norden / Internasjonale stevner

 • Bryter blir tatt ut på bakgrunn av treningsfremmøte og deltagelse i nasjonale stevner. Det er viktig å delta i de nasjonale stevnene for å kunne delta i kvalitetsstevner ellers i Norden/internajonalt.
 • Egenandel for stevner med store reisekostnader vil bli fastsatt av stevnebudsjett ansvarilg. LBK som klubb ønsker flest mulig utøvere med til stevner, men stevnebudsjett ansvarilg skal også ta hensyn til økonomi når det gjelder utakk.
 • Skader, skolegang, militæret skal trener ta hensyn til. Dette skal tale til utøvernes fordel.Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.