Öresundträffen

Öresundträffen


Tid


Pris

Påmelding fra kr 832,00 inkl. avgifter

Hälsingborgs Brottarklubb Bergania


Plats: Idrottens Hus, Mellersta Stenbocksgatan 10 i Helsingborg, Sverige


https://www.google.com/maps/dir/59.8953754,10.8095542/Idrottens+Hus,+Mellersta+Stenbocksgatan+10+i+Helsingborg,+Sverige/@57.9454445,10.7129319,7z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x46523248ec438835:0xacef6615b3be4f9!2m2!1d12.7060211!2d56.0513314Stevne kun for G/P 12 og oppover ihht  NIFs bestemmelser om barneidrett 


Invägning och medicinsk kontroll:


Fredag kl. 18.30-20.00 (alla)


Lördag kl. 8.00-8.30 (endast WW/GR 9 och WW/GR 11)

Lördag kl. 8:30-9:00 (resterande kategorier)

Lördag kl. 11:30-12:00 (endast WW och GR)


Tävlingslicens är obligatorisk och SKALL uppvisas vid vågen.


Tävling: Preliminär tävlingsplanering

Lördag 9:30 - ca 18.00

Kategorier med flytande viktklasser startar, övriga kategorier fylls på.


Söndag 9.00 - ca 15.00

Kategorier med flytande viktklasser startar, övriga kategorier fylls på.


Avreise Oslo fredag 3 oktober med bil. Avtale med din oppmann hvis du trenger transport.

Vi bor på Scandic Nord.

https://www.scandichotels.no/hotell/sverige/helsingborg/scandic-helsingborg-nord

Utøvere får frukost(lør+søn )og middag(fre+lør)

Pakkeliste

Lisens

Brytesko/drakt

Lunsjpenger


Regler om deltagelse på turer og stevner

 • Utøver er til enhver tid pliktig til å rette seg etter turledernes instrukser.
 • Utøveren har selv ansvar for å møte presis til alle avreiser og arrangementer inkl. måltider.
 • Det er ikke lov til å nyte alkohol eller andre rusmidler på turen. Beruselse godtas ikke.
 • Alle må holde orden på sine saker. Vis omtenksomhet for de andre som bor sammen med deg.
 • Det er viktig for trivsel og sikkerhet å holde sammen. Gå alltid minst to og to, og hold alltid lederne orientert om hvor du er.
 • Du er ansvarlig for å være tilbake til avtalt tid/sted.
 • Kjøp og bruk av produkter som ikke tillates kjøpt eller brukt av utøvere i Norge må ikke kjøpes i utlandet (gjelder også piratkopier av merkevarer.Dette kan medføre politianmeldelse fra landets myndigheter og høye bøter!

Brudd på reglene medfører utestengelse for resten av turneringen, alvorlige episoder kan leda til ekskludering permanent eller i kortere/ lengre periode iht. NIFs lover paragraf 10-6 .

Ta med europeisk helsetrygdkort. Alle bør ha reiseforsikring i tillegg.

Utøvere under 13 år må medbringe minst en forsatt ved stevnedeltakelse hvor det er overnattning.

Regler for uttak til stevner

Det er trener som er bestemmende med hensyn til hvem som blir tatt ut til å delta til stevner. Trener skal sammen med oppmann ta ut de aktuelle brytere. Trener skal ta ut brytere til stevner som er kvalitetsmessigst riktig, i forhold til bryterens kvalitet. Det er en plikt for trener å ta hensyn til dette for at vi ikke gir bryterne for store utfordringer uten å være klar til det. Trener skal også bidra til å ivareta utøvernes helse.

Følgende kriterier må være oppfylt:

Nasjonale stevner

 • Bryter må ha gyldig lisens, medlemskap og treningsavgift.
 • Treningsfremmøte og treningsdisiplin.
 • Det er en forutsetning at man deltar på de organiserte treningene for å kunne delta i stevner. Jo høyere opp i klassene man kommer, jo viktigere blir treningsfremmøte i forhold til stevnedeltagelse. Utøvere i LBK skal prioritere å delta i egne stevner samt i stevner som holdes i kretsen.
 • Trener og oppmenn skal sette opp en foreløpig stevneplan for året. Dette gjøres i løpet av sommeren, og leveres utøvere når sesongen starter på høsten.

Stevner i Norden / Internasjonale stevner

 • Bryter blir tatt ut på bakgrunn av treningsfremmøte og deltagelse i nasjonale stevner. Det er viktig å delta i de nasjonale stevnene for å kunne delta i kvalitetsstevner ellers i Norden/internajonalt.
 • Egenandel for stevner med store reisekostnader vil bli fastsatt av stevnebudsjett ansvarilg. LBK som klubb ønsker flest mulig utøvere med til stevner, men stevnebudsjett ansvarilg skal også ta hensyn til økonomi når det gjelder utakk.
 • Skader, skolegang, militæret skal trener ta hensyn til. Dette skal tale til utøvernes fordel.Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.