Vi er jublende glade for at alle nå kan trene og konkurrere igjen, og håper dette er starten på en varig gjenåpning for all idrett.

Pandemien er ikke over

Selv om det nå er åpnet for mye idrettslig aktivitet minner vi om at pandemien ikke er over. Det er fortsatt viktig å overholde allmenne smittevernråd, og bidra der man kan for å unngå nye smitteutbrudd. Det påhviler et særskilt ansvar for den som er ansvarlig for arrangement


De nye anbefalingene gjelder umiddelbart, mens forskriftsendringene trer i kraft fra søndag 20. juni kl. 12:00.)

Anbefalinger:

-        Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne.

-        For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.

-        Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs.

 

Regler:

-        Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.

-        Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen. Dette gjelder både utendørs og innendørs.

 

-     


Vi ønsker alle vel møtt til trening! Stay safe!

                                                                            

Foreldre og øvrig publikum

 vil kun ha mulighet til å følge treningene fra 3 etage.https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/nyhet/2021/dette-gjelder-na/