Idrettens koronavettkurs

Innledning

Koronapandemien er over oss. Våre helsemyndigheter er tydelige på at vi må leve med viruset i lang tid. Godt smittevern vil være avgjørende for at vi sammen klarer å holde viruset på avstand.

Kunnskap om smittevern i idrettsdeltakelse er et effektivt våpen mot smittespredning. Dette er avgjørende for at vi kan ha idretten i gang over hele landet. Takk for at du tar din del av ansvaret, gjennomfører dette e-kurset og bruker kunnskapen du får aktivt både på og utenfor idrettsarenaen!

Hva er koronavirus?

Koronavirusfamilien omfatter mange ulike virus som kan gi luftveisinfeksjoner. SARS-CoV-2 er et koronavirus som nå herjer verden. Viruset kan føre til sykdommen covid-19.

Vi har tidligere hatt to andre liknende koronavirus, SARS-viruset og MERS-viruset. Disse hadde mindre utbredelse. Hos noen er covid-19 en meget alvorlig sykdom og kan føre til død. Det er særlig eldre og personer med visse tilstander som hjerte- og karsykdommer, diabetes, fedme og andre tilstander som er mest utsatt for alvorlig covid-19.

Også andre kan rammes hardt. Mange middelaldrende har blitt behandlet med pustemaskin fordi lungene fylles med geleaktig væske. Noen unge har også fått alvorlig sykdom. Det finnes ingen behandling for covid-19. Vi har ikke utviklet immunitet mot sykdommen i befolkningen, og vi har foreløpig ingen vaksine.

Hvordan smitter koronavirus?

Koronavirus smitter på samme måte som forkjølelse og influensa. Virus kan overføres fra luftveiene hos en som er syk til en annen person. Det diskuteres om viruset kan spres via ørsmå dråper, aerosoler. Disse kan holde seg svevende i lang tid. Det er tre måter vi vet med sikkerhet viruset kan overføres på:

Dråpesmitte

Den syke nyser, spytter eller hoster ut små dråper som inneholder virus. Dråpene faller raskt ned, som regel innenfor en meter. Personer som står nær nok kan puste inn viruset, eller viruset kommer i kontakt med slimhinner i øye, nese eller munn.

Ved direkte kontakt

Den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre, for eksempel ved håndhilsing eller annen kroppskontakt. Neste person fører viruset fra hendene sine til slimhinner i øye, nese eller munn.

Ved indirekte kontakt

Dette skjer når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater – f.eks. dørhåndtak, tastatur, telefon og lignende. Dette skjer gjennom nys eller host, eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene. Deretter kommer andre i kontakt med den samme gjenstanden eller flaten.

Et bilde som inneholder mat

Automatisk generert beskrivelse

 

Hva kan vi gjøre for å hindre smitte i idretten? Norge og verden har vært gjennom en periode med strenge restriksjoner for å stoppe smittespredningen. Befolkningen i Norge har gjort en stor innsats for dette. Innsatsen har vært kostbar og krevende for mange, men det har gitt gode resultater. Vi må fortsette det gode arbeidet for å unngå stor smittespredning. Det krever at hver enkelt utøver, idrettslag og øvrige organisasjonsledd gjør en innsats for å ikke bli smittet eller spre smitte. Det skal vi klare!

 


Hva er de viktigste tiltakene for å hindre smittespredning?

 

1. Syke personer skal holde seg hjemme. Dette er det aller viktigste tiltaket.
2. God hånd- og hostehygiene.
 3. Hold 1 meters avstand når man ikke er i aktivitet som krever nærkontakt.

 

Smitteforebyggende regelverk

For å holde smittespredningen lav og fortsatt beskytte de sårbare gruppene, er det viktig å følge det smitteforebyggende regelverket for idretten.

Norges idrettsforbund har i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeidet smittevernveileder for idretten. I tillegg har hvert enkelt særforbund utarbeidet egne koronavettregler eller koronahåndbøker.

I smittevernveilederen for idretten står det generelle smitteverntiltak som dette kurset bygger på. Disse tiltakene er universelle og gjelder for alle idretter. Det enkelte idrettslag må kjenne til disse tiltakene, samt tiltakene som gjelder for sin idrett. Smittevernveilederen og særforbunds koronavettregler oppdateres fortløpende i tråd med myndighetenes endringer. Du finner samlet informasjon på Norges idrettsforbunds koronavirussider.

 

Tre hovedprinsipper mot smitte

Det er tre hovedprinsipper som ligger til grunn for å hindre smitte i idretten. Alle som ønsker å utøve idretten sin må følge disse tiltakene:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme. Dette er det aller viktigste tiltaket.
 2. God hånd- og hostehygiene.
 3. Hold 1 meters avstand når man ikke er i aktivitet som krever nærkontakt (unntaket fra avstandsregelen gjelder kun for utøvere under 20 år).

Hensikten med de to siste punktene er å hindre smittespredning hvis en person med smitte likevel har deltatt i aktivitet.
 

Syke personer skal ikke delta i aktivitet

Er man syk, eller lurer man på om man er syk, må man holde seg hjemme. Ved symptomer eller feber kan man ikke delta i idrettsaktivitet før ett døgn etter at man føler seg frisk og feberen er borte. Er du syk bør du kontakte din lokale helsetjeneste. Helsetjenesten rådfører deg videre.

Symptomer (kjennetegn) man skal være oppmerksom på er:

Halsvondt, forkjølelse, hoste, feber, hodepine, kroppsverk, leddverk, nedsatt smaks- og luktesans, magesmerter og muskelsmerter. 

 

Personer med covid-19

Personer som får bekreftet covid-19 skal være i isolasjon og følges opp av den lokale helsetjenesten. Hvis en person i husstanden til utøver, trener eller person i støtteapparatet har fått bekreftet covid-19, skal utøveren være i karantene og ikke delta i aktivitet.


God hygiene på trening

Alle som deltar i aktiviteten, skal sørge for god hånd- og hostehygiene. Dette bør skje før og etter aktiviteten. Dette innebærer at det må være god tilgang på håndvask eller desinfiseringsmiddel. Når det er fysisk kontakt under aktiviteten, skal man være ekstra oppmerksom på håndhygiene. Unngå hånd til ansikt-berøring før håndvask eller desinfisering av hender. 


Om utstyr

 • Alle som deltar i aktiviteten skal ha med egen, merket vannflaske til treningsøkten. Eventuelt kan det distribueres rene, personlige, merkede flasker til den enkelte utøver.
 • Ansvar for håndtering og plassering av utstyr under treningen, som for eksempel kjegler, fordeles slik at så få personer som mulig bærer eller flytter på utstyret. 
 • Utstyret skal rengjøres jevnlig.

Om utøvere

 • Håndhilsing, klemming, «feiring» og annen unødvendig fysisk kontakt bør unngås i den grad det er mulig.
 • Det bør hostes i albuekroken eller i et papir som kastes. Vask hendene etter dette.
 • Man bør unngå å berøre ansiktet.
 • Utøverne skal unngå å spytte.
 • Utøverne bør bruke nyvasket treningstøy.

 

Utenfor idrettsarenaen

 • Ha alltid minst en meters avstand når man ikke er i nærkontaktaktivitet. Dette gjelder også ved reise til og fra aktiviteten.
 • Skift helst til treningsutstyr hjemme.
 • Lytt til trenere og ledere. Alle skal overholde gjeldende smittevernregler på idrettsarenaen.  • Redusere kontakt mellom personer

  Vi har alle et ansvar for å unngå nærkontakt med andre mennesker utenfor vår husstand. Det er kun barn og ungdom under 20 år som kan ha nærkontakt i kontaktidretter. Unntaket fra 1 metersregelen gjelder altså kun for utøvere under 20 år.

  Du kan fritt omgås dine nærmeste. Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv. Det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid.


  Hva er det aller viktigste tiltaket for å hindre smitte i breddeidretten?

  • Syke personer eller personer som kan spre smitte tas ut av trening.  Idrettslagets ansvar

  Som utøver kan du forvente følgende av ditt idrettslag:

  Rutiner

        At idrettslaget har rutiner som sørger for at eksisterende smitteverntiltak ivaretas.

  Opplæring

  At idrettslaget sørger for nødvendig opplæring og informasjon om tiltakene til trenere/instruktører, deltakere, foreldre/foresatte og frivillige i god tid før oppstart av aktivitet eller arrangement.

    


  Informasjon

  At idrettslaget gir informasjon om anbefalte smitteverntiltak til alle, for eksempel ved å gjøre informasjon tilgjengelig digitalt og ved å henge opp Norges idrettsforbunds og Helsedirektoratets plakater.


  Lister

  At idrettslaget fører frammøtelister på treninger.

  Inndeling

  At idrettslaget har tydelige retningslinjer for gruppeinndeling og arenainndeling. Retningslinjene skal ivareta til enhver tid anbefalte smittevernråd.
  Arrangementsansvarlig

  At idrettslaget har en koronaansvarlig på arrangementer. Koronaansvarlig skal kontrollere antall tillatte personer til stede, ha kontaktopplysninger på alle til stede, sørge for at deltakerne holder avstand og generelt gjennomfører arrangementet i henhold til smittevernveileder for idretten.

  Hvem har ansvaret for hva?

  • Særforbundene har ansvar for å utarbeide egne koronavettregler for sin idrettsaktivitet.
  • Idrettslagene, ved styret, har ansvar for at all aktivitet i idrettslaget skjer slik det står i særforbundenes koronavettregler og smittevernveileder for idretten.
  • Trenerne har ansvar for å planlegge og gjennomføre aktivitet som er slik  det står i retningslinjene.
  • Utøverne og utøvernes foresatte/verger har ansvar for at enkeltutøveren følger de krav og retningslinjer som er gjeldende for aktiviteten.  •                                              

  Vær en god ambassadør!

  Gjennom å være nøye med smittevern kan idretten unngå smittespredning. Hvis det oppstår smittespredning i idrettsmiljøet, kan vi oppleve at idretten igjen må stenge ned. Ved å hele tiden følge opp smittevernet, kan vi unngå en slik situasjon.

  Nå som du har vært igjennom dette e-læringskurset, har du kunnskap som gjelder generelt for alle idretter. Ditt særforbund og ditt idrettslag har også råd og retningslinjer som du må sette deg inn i.

  Vær en god smittevernambassadør for idretten. Husk at det du utsetter deg selv for, utsetter du også dine idrettsvenner og deres familie og omgangskrets for.

  Vær en god ambassadør for idretten, husk..

  1. Syke personer skal holde seg hjemme. Dette er det aller viktigste tiltaket.
  2. God hånd- og hostehygiene.
  3. Hold 1 meters avstand når man ikke er i aktivitet som krever nærkontakt.