Stevnepåmelding

Under finner dere alle stevner og arrangementer. Er du usikker på hvilken klasse du skal melde deg på så sjekk ut info om klasser under Bryting her på siden. Alle påmeldinger er bindende og avgifter refunderes ikke med mindre arrangementet avlyses. 

Link til vekt og aldersklasser


Husk på at du må ha betalt medlems/treningsavgift  å lisens for og delta på stevne.

Ditt første stevne?

Trykk på linken under før info.


http://www.lambertseterbrytekl...

:

For konkurranser i barneidretten gjelder følgende

a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer

fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb.

b) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer

fra det året de fyller 9 år.

c) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser

og idrettsarrangementer i Norge, Norden og Barentsregionen.

Norges bryteforbund har laget et eget sanksjonsreglement for brudd på Barneidrettsbestemmelsene i Norges Bryteforbund. Sanksjonen fremgår av § 4, og er som følgende;

«Sanksjoner som kan anvendes er:

1.         Irettesettelse 

2.         Bot oppad begrenset til kr 5000 pr. person og kr 25 000 pr. organisasjonsledd 

3.         Tap av plassering/resultat/poeng 

4.         Tap av rett til å delta i konkurranser og organisert trening (utelukkelse) på inntil tre måneder fra deltakelse i et bestemt tidsrom eller et bestemt antall konkurranser. Utelukkelsen kan begrenses til deltakelse i konkurranser. Utelukkelsen kan besluttes slik at den helt eller delvis sones i terminfestet konkurransesesong.»


«Overtredelser av barneidrettsbestemmelsene bør primært løses gjennom informasjon og dialog i idrettslagene. Praksis viser imidlertid at dette ikke alltid er tilstrekkelig. Alvorlige eller gjentatte brudd på bestemmelsene bør alltid påtales til et domsorgan. For øvrig bør det enkelte særforbund håndheve bestemmelsene gjennom eget kamp- og konkurransereglement. NIFs lov § 11-2 legger da begrensninger på hvor strenge sanksjoner som kan ilegges. Særforbundene må derfor vedta egne bestemmelser som gir hjemmel for å sanksjonere ved brudd på barneidrettsbestemmelsene.»


LBKs regler for uttak til stevner

Det er trener som er bestemmende med hensyn til hvem som blir tatt ut til å delta til stevner. Trener skal sammen med oppmann ta ut de aktuelle brytere. Trener skal ta ut brytere til stevner som er kvalitetsmessigst riktig, i forhold til bryterens kvalitet. Det er en plikt for trener å ta hensyn til dette for at vi ikke gir bryterne for store utfordringer uten å være klar til det. Trener skal også bidra til å ivareta utøvernes helse.

Følgende kriterier må være oppfylt:

Nasjonale stevner

 • Bryter må ha gyldig lisens, medlemskap og treningsavgift.
 • Treningsfremmøte og treningsdisiplin.
 • Det er en forutsetning at man deltar på de organiserte treningene for å kunne delta i stevner. Jo høyere opp i klassene man kommer, jo viktigere blir treningsfremmøte i forhold til stevnedeltagelse. Utøvere i LBK skal prioritere å delta i egne stevner samt i stevner som holdes i kretsen.
 • Trener og oppmenn skal sette opp en foreløpig stevneplan for året. Dette gjøres i løpet av sommeren, og leveres utøvere når sesongen starter på høsten.

Stevner i Norden / Internasjonale stevner

 • Bryter blir tatt ut på bakgrunn av treningsfremmøte og deltagelse i nasjonale stevner. Det er viktig å delta i de nasjonale stevnene for å kunne delta i kvalitetsstevner ellers i Norden/internajonalt.
 • Egenandel for stevner med store reisekostnader vil bli fastsatt av stevnebudsjett ansvarilg. LBK som klubb ønsker flest mulig utøvere med til stevner, men stevnebudsjett ansvarilg skal også ta hensyn til økonomi når det gjelder utakk.
 • Skader, skolegang, militæret skal trener ta hensyn til. Dette skal tale til utøvernes fordel.

Regler om deltagelse på turer og stevner

 • Utøver er til enhver tid pliktig til å rette seg etter turledernes instrukser.
 • Utøveren har selv ansvar for å møte presis til alle avreiser og arrangementer inkl. måltider.
 • Det er ikke lov til å nyte alkohol eller andre rusmidler på turen. Beruselse godtas ikke.
 • Alle må holde orden på sine saker. Vis omtenksomhet for de andre som bor sammen med deg.
 • Det er viktig for trivsel og sikkerhet å holde sammen. Gå alltid minst to og to, og hold alltid lederne orientert om hvor du er.
 • Du er ansvarlig for å være tilbake til avtalt tid/sted.
 • Kjøp og bruk av produkter som ikke tillates kjøpt eller brukt av utøvere i Norge må ikke kjøpes i utlandet (gjelder også piratkopier av merkevarer.Dette kan medføre politianmeldelse fra landets myndigheter og høye bøter!

Brudd på reglene medfører utestengelse for resten av turneringen, alvorlige episoder kan leda til ekskludering permanent eller i kortere/ lengre periode iht. NIFs lover paragraf 10-6 .


Ta med europeisk helsetrygdkort. Alle bør ha reiseforsikring i tillegg.

Utøvere under 13 år må medbringe minst en forsatt ved stevnedeltakelse hvor det er overnattning.

Arrangementer

30. okt
lør

NM G/P 15 og Landsstevne G/P12

09:00

Landsstevne for G/P 12 og NM G/P 15 arrangeres i år av IL Bratt…

Les mer
5. nov
fre

Mälarcupen

16:00

Oppmøte fredag 15.00- 19.00 i Bombardier Arena (innveing…

Les mer
12. nov
fre

DUGNAD NM 12-14 november

17:30

Lørdagen den 13 november arrangerer vi Norgesmesterskapet for…

Les mer
13. nov
lør

Påmelding brytere

08:00

Mesterskapsprogram Innveiing kl.08.00-09.00 (Lambertseter…

Les mer
13. nov
lør

Registrering Trenere og støtteapprat

08:30

Stevnet vil bli avviklet i brytehallen på Lambertseter.Alle…

Les mer
13. nov
lør

Billett NM 2021

10:30

Grunnet smittevern er det et begrenset antall på publikum og…

Les mer
26. nov
fre

Kolbotn Cup

18:00

Snakk med din trener før du melder på.NB! Stevne er kun…

Les mer
28. nov
søn

Kolbotn mini Cup

10:00

Kolbotns stevne spesielt for knøtter, nybegynnere og…

Les mer
11. des
lør
Levert av IdrettenOnline