Priser

Årsmøtet valgte å følge styrets anbefaling og vedtok følgende medlems og treningskontingent

 

Medlemskontingent 500,- per år (250,- per termin)


 

Treningsavgift I, Bryteskole/Knøtt - Senior: 2000,- pr år* (1000,- per termin)

 

 Treningsavgift II, Brytelek: 1000,- pr år** (500,- per termin)

 

Treningsavgift III, Jentepartier 1000,- pr år* (500,- per termin)

 

 Noter:


* Forutsetter min 2 dugnader pr aktiv pr år.

** Forutsetter min 1 dugnad pr aktiv pr år.

 

Lisens fra Norges bryteforbund vil legges på medlems og treningskontigenten.

Alle brytere i Norges Bryteforbund skal ha brytelisens. Det følger av § 1 i NBFs tilleggsbestemmelser. Brytelisensen inneholder en kollektiv ulykkesforsikring og bidrar til å finansiere alle fellestiltak i Norges Bryteforbund.

Pris lisens 


Bryteskole/Knøtt
200
Utøvere 11-12 år
300
Utøvere 13-15 år
600
Utøvere 16 år og eldre
800
Treningslisens, senior
400
Engangslisens
400
Dommer 
 800


Vi tar inn nye brytere gjennom hele sesongen. Nye brytere får trene gratis de 3 første treningene.


Alle idrettslag er skyldig å skille mellom lisens, medlemskontingent og treningsavgift. Dere vil derfor få 2-3 fakturer fra klubben , hver termin.


 1 faktura for lisens (sendes ut en gang i året, januar eller vid oppstart for nye medlemmer )

 1 faktura for medlemskontingent (sendes ut 2 ganger i året, januar og september eller vid oppstart for nye medlemmer

1 faktura for treningskontingent (sendes ut 2 ganger i året, januar og september eller vid oppstart for nye medlemmer

 

Husk på at du må ha betalt medlems/treningsavgift  og lisens for å delta på stevne og trening.


Levert av IdrettenOnline