Smittevern LBK
Lambertseter bryteklubb er svært opptatt av at de til enhver tid gjeldende smittevernregler følges. Vi desinfiserer både matter og utstyr fortløpende. 

De tre hovedprinsippene for å redusere smittespredning er:

  • Syke personer eller personer med symptomer skal holde seg hjemme. Det vil si at personer med selv milde luftveissymptomer ikke møter til trening. Hvis en i husstanden har bekreftet covid-19, kan ikke utøver delta på trening.

Det vil være personer med symptomer som er mest smittsomme (spesielt ved hosting og nysing), og det meste av smitteoverføringen skjer rundt tidspunkt for innsykning. Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter og diaré kan også forekomme. Om lag 8 av 10 voksne personer har kun milde symptomer. Hos barn er antagelig denne andelen enda høyere.

  • God håndhygiene er viktig, og det vil være plassert antibac i lokalet som samtlige må benytte både før og etter trening. 
  • Selv om 1-meters regelen er opphevet for barn- og ungdom opp til 20 år vil vi anbefale at utøverne forsøker å begrense kontakt mellom personer utenom trening. 


Smittevern

Oppmøte vil være utenfor hallen. 

Alle må registreres  grunnet eventuelt smittesporing. 

Hallen vil til alle døgnets tider være låst. 

Så viktig at alle møter i tide!

Husk full vannflaske(det vil ikke være mulighet til påfyll)

Det er ikke lov og bruke dusjer, badstue, kjøkken. 

Foreldre og øvrig publikum(maks 20stk)

 vil kun ha mulighet til å følge treningene fra 3 etage.

Fra og med 23 august skal det begrenses mest mulig med publikum til stede i haller eid av Oslo kommune. Etter samtale med BYM ser vi det derfor nødvendig å stenge helt for publikum på alle partier for barn fra skolealder. En foreldre pr. barn på brytelek (4-6år) kan fortsatt se på trening fra tribune forutsatt at de er registrert gjennom Vipps.


https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/oslo-idrettskrets/dokumenter/bruk-av-kommunale-anlegg_hosten-2020-oslo.pdf 

Ofte stilte spørsmål vedrørende korona

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19

https://bryting.no/2020/05/28/apning-for-trening-i-barne-og-ungdomsidretten-klubbene-kan-komme-igang/

https://bryting.no/2020/06/23/ytterligere-gjenapning-av-barne-og-ungdomsidretten-fra-1-august/ 


Levert avIdrettenOnline