Nye smittevernsregler

Postet av Lambertseter Bryteklubb den 22. Mai 2021


Nye regler fra 26.mai

Tirsdag 25.mai blir siste dag med utetrening

Onsdag dra vi igang med innetrening, bruk linken under for treningstider.


https://www.lambertseterbryteklubb.no/p/25657/treningstider

Nytt regelverk for Osloidretten fra og med onsdag 26.mai 2021: Byrådet vedtok i dag å innføre trinn 2 i gjenåpningen av Oslo. Dette innebærer vesentlige lettelser for Osloidretten, men fortsatt med strenge begrensninger og klare smittevernregler.

Det er svært gledelig at alle under 20 år nå kan delta i både trening og konkurranseaktivitet. Både inne og ute. Vi har fått rammer som gjør det romsligere å kunne gjennomføre det viktigste for de aller fleste: - trening og konkurranser i store nok grupper til at det gir mening, sier generalsekretær Magne Brekke i Oslo Idrettskrets.

Ny forskrift fra byrådet er basert på tillit til at idrettsorganisasjonen fortsatt er sitt ansvar bevisst. Det forventes at ingen tøyer strikken selv om forbudene er færre. Kommunen må se at det de har åpnet for går bra, før det senere kan åpnes for mere. Breddeidretten for voksne er helt avhengig av at barne- og ungdomsidretten ikke blir kilde til smittespredning.

Det kan fra onsdag arrangeres kamper og mindre konkurranser for alle under 20 år, men vi forutsetter at dette primært skjer i lokalmiljøet. Alle bør ha fokus på arrangement innad i idrettslaget, eller med en naboklubb. Tirsdag har vi invitert alle særidrettene til møte der de vil bli utfordret på å finne konkurranseformater som skjer mest mulig lokalt.

Smittetallene i Oslo er fremdeles relativt høye. Vi har alle et ansvar for å begrense antall kontakter, redusere mobilitet i byen og avstå fra unødvendige reiser ut av kommunen.

Vi er klare for et krafttak for Osloidretten i sommer og høst. Nå er det aller viktigste at vi ikke ødelegger for oss selv.

Regler gjeldende fra og med onsdag 26.mai:

TRENING OG ARRANGEMENT

Barn og ungdom til og med 19 år kan bedrive organisert trening og delta i arrangement med følgende begrensninger:

 • Innendørs i grupper/kohorter med inntil 20 deltakere.
 • Utendørs i grupper/kohorter med inntil 30 deltakere.

Trenere og funksjonærer som er helt nødvendige for å tilrettelegge for aktivitet eller arrangement, kan komme i tillegg til de som deltar i aktiviteten.

For idretts- og fritidsaktiviteter der det er nødvendig å ha med voksen ledsager per baby/barn for å gjennomføre aktiviteten er det tillatt med gruppestørrelse på inntil ti personer. Både barn og voksen skal da telles med i antallet på ti, men ikke instruktør.

For barn og unge til og med 19 år gjelder unntak fra kravet om å holde minst én meters avstand når det nødvendig for å drive med aktiviteten.

Utenom aktiviteten skal alle holde minst én meters avstand til andre som ikke tilhører samme husstand, målt fra skulder til skulder.


Voksne fra og med 20 år
kan bedrive organisert trening og delta i arrangement med følgende begrensninger:

 • Innendørs kun individuelt med minst 1 meter avstand. Gruppetrening innendørs er forbudt for alle over 20 år.
 • Utendørs i grupper/kohorter med inntil 20 deltakere, med krav om minst 1 meter avstand.

For voksne over 20 år anbefales det at alle kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende, der det ikke er mulig å holde 1 meter avstand, utsettes eller avlyses. Det inkluderer også treningskamper og seriekamper.

Det innebærer at det anbefales å utsette/avlyse arrangement/konkurranser i typiske kontaktidretter, men ikke kamper og konkurranser i f.eks. tennis, orientering, friidrett, mosjonsløp osv. der det er mulig å holde 1 meter avstand til enhver tid.

Egenorganisert aktivitet for voksne bør ikke finne sted på tidspunkter der det er organisert trening for barn og unge på anleggene.

PUBLIKUM

I Oslo gjelder strengere regler for publikumsantall enn i resten av landet.

 • Innendørs er det tillatt med inntil 20 personer med faste tilviste plasser.
 • Utendørs er det tillatt med inntil 50 personer med faste tilviste plasser. Uten faste tilviste plasser er tillatt med inntil 30 personer.

DISPONERING AV IDRETTSANLEGG

Kommunale idrettshaller gjenåpnes så raskt det er praktisk mulig. Vi håper de fleste er klar til bruk onsdag ettermiddag, men det kan ta noen dager før alle anleggene er åpne da tilsyn må organiseres før åpning.

Vi jobber for at flest mulig idrettsanlegg vil være åpne for bruk frem til sommerferien. Nærmere informasjon om bruk og åpning av inneanlegg kommer neste uke.

Idrettsflater, både innendørs og utendørs, kan deles i flere baner såfremt banene kan skilles med skillevegger eller kjegler, slik at gruppene holdes helt adskilt.

Styrkerom i idrettshaller kan holdes åpne for individuell trening. Det er viktig at alle som benytter styrkerommene kan holde 1 meter avstand til hverandre til enhver tid. Dvs. at det er et svært lite antall som kan benytte et styrkerom samtidig.

UNNTAK FOR TOPPIDRETTEN

Toppidretten følger egne nasjonale retningslinjer for trening og arrangement, med unntak av publikumsbegrensinger gjeldende i Oslo.

GENERELLE REGLER

Det oppfordres til å minimere tilstedeværelse av personer som ikke er direkte knyttet til treningsaktiviteten.

Det anbefales å benytte mest mulig faste kohorter i forbindelse med trening.

Hold alltid oversikten over hvem som har vært til stede ved en aktivitet. Alle må bidra til effektiv smittesporing.

Alle unødvendige reiser skal unngås. Det frarådes å reise på tvers av kommunegrenser for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende.

Følg de smittevernregler og restriksjoner som gjelder i Oslo også hvis du beveger deg utenfor kommunen. Å reise til andre kommuner for å delta på treninger eller lignende aktiviteter frarådes.

Alle er personlig ansvarlig for å følge gjeldende smittevernregler. Dersom det samles for mange mennesker på et anlegg samtidig, vil anlegget bli stengt.

Bruk sunn fornuft. Er du i tvil, bør du la det være.

Tidligere allmenne regler for gjennomføring av aktivitet gjelder på kommunale anlegg. Vi forventer at alle private idrettsanlegg følger kommunens praksis.

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • Treningsgrupper skal holdes adskilt. Det er likevel tillatt at to grupper benytter én hallflate, så lenge hallflaten deles med skillevegg eller kjegler etc. I haller hvor det er mulig å dele hallflaten inn i tre deler ved bruk av skillevegg, kan det være en treningsgruppe per del.
 • Det oppfordres til å minimere bruken av garderober.
 • Kiosk/kantine skal holdes stengt.
 • Gruppene skal ikke benytte samme garderobe.
 • Så langt det lar seg gjøre skal gruppene benytte ulike innganger.
 • Der gruppene må benytte samme inngang, skal grupper som trener parallelt unngå å starte/slutte på samme tidspunkt. Dette for å hindre at gruppene blandes på vei inn/ut av anlegget.
 • Det er ikke tillatt med opphold i foaje, vrimlearealer eller lignende.
 • Det er ikke ønskelig med tilskuere under trening.
 • Bruk av kontorer/møterom skal begrenses til et minimum.

FORØVRIG

Ikke alle detaljer for smittevern er gjengitt i denne saken. Alle oppfordres til å sette seg inn i den nasjonale veilederen Smittevern for idrett (covid-19) og de ulike særidrettenes veiledere.

Dette gjelder frem til 10.juni eller til regjeringen eller byrådet endrer sine respektive forskrifter.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.