Årsmøte

Årsmøte


Arrangør: Lambertseter Bryteklubb
Påmeldingsfrist: 15.06.2021 14:00

Tid


Sted

Vis kart

Til medlemmene i Lambertseter bryteklubb.

Oslo, 18.05.2021

Innkalling til årsmøte i Lambertseter bryteklubb 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Lambertseter bryteklubb. 

Årsmøtet avholdes 15. juni 2021 kl 18:00 i klubbens lokaler (Feltspatveien 19, 1155 Oslo).

Vi tar forbehold om å gjennomføre årsmøtet digitalt dersom det blir nødvendig pga smittevern. 

Derfor må alle som ønsker delta melde sig på.

 Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 1. juni 2021 til Lambertseter bryteklubb, Feltspatveien 19, 1155 Oslo, og/eller til post@lambertseterbryteklubb.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Forslagsskjema til årsmøte 2021[6134].docx

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.lambertseterbryteklubb.no og klubbens Facebook side. Ta kontakt med styret dersom det er ønskelig å få tilsendt saksdokumentene per epost. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Lambertseter bryteklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Lambertseter bryteklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se NIFs lovnorm gjeldende for Lambertseter bryteklubb. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på post@lambertseterbryteklubb.no.


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.