Tallinn Open

Tallinn Open


Arrangør: Lambertseter Bryteklubb
Påmeldingsfrist: 16.12.2022 23:30

Tid


Pris

Påmelding fra kr 2 012,00 inkl. avgifter

2023-TALLINN-OPEN-A3_small.pdf (tallinnopen.ee)


Oppmøte Gardemoen,mer info kommer.


Stevne kun for G/P 12 og oppover ihht  NIFs bestemmelser om barneidrett 

 LBKs regler for uttak til stevner 

Det er trener som er bestemmende med hensyn til hvem som blir tatt ut til å delta til stevner. Trener skal sammen med oppmann ta ut de aktuelle brytere. Trener skal ta ut brytere til stevner som er kvalitetsmessigst riktig, i forhold til bryterens kvalitet. Det er en plikt for trener å ta hensyn til dette for at vi ikke gir bryterne for store utfordringer uten å være klar til det. Trener skal også bidra til å ivareta utøvernes helse. 

Følgende kriterier må være oppfylt: 

Nasjonale stevner 

  • Bryter må ha gyldig lisens, medlemskap og treningsavgift. 
  • Treningsfremmøte og treningsdisiplin. 
  • Det er en forutsetning at man deltar på de organiserte treningene for å kunne delta i stevner. Jo høyere opp i klassene man kommer, jo viktigere blir treningsfremmøte i forhold til stevnedeltagelse. Utøvere i LBK skal prioritere å delta i egne stevner samt i stevner som holdes i kretsen. 
  • Sportslig utvalg skal sette opp en foreløpig stevneplan for året.  
  • Stevner i Norden / Internasjonale stevner 
  • Bryter blir tatt ut på bakgrunn av treningsfremmøte og deltagelse i nasjonale stevner. Det er viktig å delta i de nasjonale stevnene for å kunne delta i kvalitetsstevner ellers i Norden/internajonalt. 
  • Egenandel for stevner med store reisekostnader vil bli fastsatt av stevnebudsjett ansvarilg. LBK som klubb ønsker flest mulig utøvere med til stevner, men stevnebudsjett ansvarilg skal også ta hensyn til økonomi når det gjelder utakk. 
  • Skader, skolegang, militæret skal trener ta hensyn til. Dette skal tale til utøvernes fordel. Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.