Årsmøte 2018

Postet av Lambertseter Bryteklubb den 11. Feb 2019

Innkalling til årsmøte for 2018 i Lambertseter bryteklubb. 


Styret innkaller herved til årsmøte i Lambertseter bryteklubb.  Årsmøtet avholdes torsdag 21 mars kl 18:00 i klubbens lokaler (Feltspatveien 19). 


Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 7. mars til post@lambertseterbryteklubb.no. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen

styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.